Asia BlossomAsia Blossom
Forgot password?

အေၾကာင္းအရာ

Travel Blog

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္လည္ပတ္စရာလွပေသာေနရာမ်ားႏွင့္ ့ျပည့္ႏွက္လွ်က္ရွိေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျမန္မာျပည္ အထက္ပိုင္း၊အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေအာက္ပိုင္းဟုသံုးပိုင္း ခြဲျခားထားသည္။

ယခုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေဆာင္းရာသီသို့ ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မနက္ပိုင္းေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သူမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။ မနက္ခင္းတြင္ ရာသီဥတုလည္း အနည္းငယ္ေအးကာ မနက္ပိုင္းေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ သူမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ ေဆာင္းရာသီလည္းျဖစ္ကာ ခရီးသြားရာသီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လွပေသာေနရာမ်ား၊ စိမ္းလန္းေသာသဘာဝ ေတာေတာင္အလွအပမ်ား၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ေဆာင္းရာသီအရသာကိုခံစားရင္း ေအးခ်မ္းေသာေတာင္ေပၚေဒသမ်ား၊ ဘုရားမ်ားကိုသြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ကာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာခရီးသြားလာၾကပါမည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႔ အေၾကာင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္လည္ပတ္စရာလွပေသာေနရာမ်ားႏွင့္ျပည့္ႏွက္လွ်က္ရွိေနပါသည္။ ထိုထဲကမွ ပထမဦးစြာ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ၾကီး၏အလွကိုတင္ျပလုိပါသည္။ ရန္ကုန္ျမိဳ႔၏ မနက္ခင္းတြင္ ရာသီဥတုလည္း အနည္းငယ္ ေအးကာ မနက္ပိုင္း ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သူမ်ားကိုလည္းေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

ပထမဦးစြာ တန္ခိုးၾကီးဘုရားမ်ားသို႔ သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ျပီးေနာက ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔၏အသစ္ဖြင္လွစ္ထားေသာ ညေစ်းတန္းႏွင့္အျခား ထင္ရွားျပီးလွပေသာေနရာမ်ားသို႔လည္းသြားေရာက္ လည္ပတ္ၾကပါမည္။

ပထမဦးစြာ ရန္ကုန္ျမိဳ႔၏ က်က္သေရေဆာင္ႏွင့္တန္ခိုးအၾကီးဆံုးျဖစ္ေသာ ေရႊတိဂံုေစတီ၊ ဆူးေလေစတီ၊ ကမာၻေအးေစတီ၊ ေလာကခ်မ္းသာလာဘမုနိဘုရား၊ ေျခာက္ထပ္ၾကီးဘုရား၊ ငါးထပ္ၾကီးဘုရား၊ မယ္လမုဘုရား၊ စြယ္ေတာ္ဘုရားႏွင့္ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ဘုရားတို႔ကိုသြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ၾကပါမည္။

ဘုရားမ်ားကို ဖူးေမွ်ာ္ျပီးေနာက္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္၊ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္၊ တိုင္းရင္သားေက်းရြာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျပတိုက္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်း တို႔ကိုသြားေရာက္လည္ပတ္ၾကပါမည္။

ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ညေစ်းတန္းအလွကိုၾကည့္ရႈကာ အရသာရွိေသာမုန္႔မ်ား ကိုစားသံုးၾကပါမည္။

ယခုအခ်ိန္သည္ ခရီးသြားရာသီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွပေသာေနရာမ်ား၊ စိမ္းလန္းေသာ သဘာဝ ေတာေတာင္ အလွအပမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ မ်ားကိုခံစားၾကည့္ရႈကာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ခရီးသြားလာၾကပါမည္။

မႏၱေလး

မႏၱေလးၿမိဴ႕ေတာ္သည္ လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္က တည္ထားခဲ႔ေသာ မင္းနန္းဆိုက္ရာၿမိဳ႔ေတာ္ၿဖစ္သည္။ ေရလမ္း၊ ကုန္းလမ္း၊ ေလေၾကာင္းလမ္းမ်ားမွအလြယ္တကူေရာက္ရွိႏိုင္သည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႔တြင္ မဟာၿမတ္မုနိဘုရားၾကီး၊မႏၱေလးေတာင္၊ရန္ကင္းေတာင္၊စြယ္ေတာ္ၿမတ္ေစတီ္ေတာ၊္ေက်ာက္စိမ္းဘုရား၊မႏၱေလးေစ်းခိ်ဳအၿပင္ လည္ပါတ္စရာ ေနရာအမ်ားအၿပားရွိပါသည္။ တည္ခိုးနားေနရန္ ဟိုတယ္ၾကီး မ်ားႏွင္႕ ေစ်းသက္သာေသာ တည္းခိုခန္းမ်ားလည္း ရွိိေသာေၾကာင္႕ ဘုရားဖူးမ်ား အလည္ပါတ္သြားသူမ်ား အတြက္ အလြန္အဆင္ေၿပပါသည္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕မွတဆင့္ အင္း၀၊မင္းကြန္း၊စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕မ်ားသို႕ သြားေရာက္ လည္ပတ္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ အင္း၀၊မင္းကြန္း၊စစ္ကိုင္းၿမိဳ႔သည္ မႏၱေလးမွစစ္ကိုင္းသို႔သြားသည္႔ လမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး ေရွးမင္းေနၿပည္ေတာ္ ၿဖစ္ခဲ႔ပါသည္။

ေရွးေဟာင္းနန္းေတာ္အုတ္ရိုးမ်ား နန္းမေတာ္မယ္ႏုအုတ္ေက်ာင္း၊ နန္းေတာ္အုတ္ရိုး၊ အင္း၀ေမ်ွာ္စင္ မဟာေအာင္ေၿမဘံုစံေက်ာင္းေတာ္ႏွင္ ႔ရိုးရာသပိတ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရာေနရာမ်ားသို႔ ၿမင္းလွည္းစီးၿပီး သြားေရာက္ လည္ပါတ္ႏိုင္ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး စစ္ကိုင္းသို႔ သြားရာလမ္းတြင္ မင္းကြန္းပုထိုးေတာ္ၾကီးကို ၀င္ေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ႏိုင္ပါသည္။

စစ္ကိုင္းေတာင္ရိုးတြင္ ေကာင္းမူေတာ္ေစတီ၊ဆြမ္းဦးပုညရွင္ ေစတီေတာ္၊ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ား၊ မယ္သီလရွင္ေက်ာင္းမ်ား တည္ရွိရာ စစ္ကိုင္းေခ်ာင္ တို႔ကို သြားေရာက္လည္ပါတ္ႏိုင္ပါသည္။

ၿပင္ဦးလြင္

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕သည္ ေတာင္ေပၚ အပန္းေျဖၿမိဳ႕ေတာ္ အျဖစ္ ထင္ရွား သည့္ အေလ်ာက္ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပျပဳလုပ္ျပသၿမဲ ျဖစ္ေသာ ကန္ေတာ္ႀကီး အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ အတြင္းရွိပန္းပြဲေတာ္ကိုလည္း ဧည့္ပရိသတ္မ်ား သာမက ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္မ်ား ကလည္း စိတ္ဝင္စား လာေရာက္ၾကသည္။ ထို႕အၿပင္ တန္ခိုးၾကီးမားလွသည့္ မဟာ အံ့ထူးကံသာဘုရားသို႕လည္းသြားေရာက္ ဖူးေမ်ွာ္ႏိုင္ပါသည္။

ၿပင္ဦးလြင္ ဆိုရင္ၿဖင့္ တြဲလ်ွက္ၿမင္မိၾကမယ့္ နာမည္ၾကီးေရၿပာအိုင္ ၊ပြဲေကာက္ ၊ဒတ္ေတာ္ခ်ိဳင့္ႏွင့္ ပိတ္ခ်င္းေၿမာင္ အစရွိတဲ့ ေရတံခြန္မ်ားသို႕လည္းသြားေရာက္ လည္ပတ္ႏိုင္ပါသည္။ ၿပင္ဦးလြင္တြင္ အစားအသားလည္း ေကာင္းၿပီး ေအးခ်မ္းလွစြာ အနားယူႏိုင္ကာ စိုက္ခင္းေတြကိုပါ ေလ့လာႏိုင္မယ့္ ဒီဇင္ဘာၿခံ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ ၀င္ေရာက္ အနားယူႏိုင္ပါသည္။

အင္းဝျမိဳ႕

ကဲဒီတစ္ခါေတာ့ အင္းဝျမိဳ႔အေၾကာင္းကို ေျပာျပမယ္ေနာ္။ နန္းမေတာ္မယ္ႏုအုတ္ေက်ာင္းဆိုတာနဲ့ အင္းဝျမိဳ႔ဆိုတာကို တန္းသိမယ္ ထင္ပါတယ္ေနာ္။ အင္းဝျမိဳ႔မွာဆိုရင္ ေရွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ဘုရားမ်ားနဲ႔ တည္ရွိေနတာကို ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

အင္းဝျမိဳ႕မွာ ျမင္းလွည္းကေလးစီးျပီး တန္ခိုးၾကီးဘုရားမ်ားကို လုိက္လံဖူးေမွ်ာ္ရတာလည္း စိတ္ခ်မ္းေျမ့စရာေကာင္းလွပါတယ္ေနာ္။ အင္းဝျမိဳ့ရဲ့ တန္ခုိးၾကီးဘုရားမ်ားျဖစ္တဲ့ မဟာေအာင္ေျမဘုံစံေက်ာင္း၊ နန္းမေတာ္မယ္ႏုအုတ္ေက်ာင္းတို႔ကို သြားေရာက္ လည္ပတ္ၾကပါမယ္ေနာ္။

အင္းဝျမိဳ႕ကို သြားေရာက္ လည္ပတ္သင့္တဲ့ အခ်ိန္ေတြကေတာ့ ေႏြရာသီေတြမွာေတာ့ အရမ္းပူလို႔ မိုးဦးက်နဲ့ ေဆာင္းရာသီေတြမွာ သြားေရာက္လည္ပတ္ၾကပါေနာ္။ အင္းဝျမိဳ႕ကို လည္ပတ္ခ်င္လို႔ အေသးစိတ္စံုစမ္းလိုလွ်င္ေတာ့  Aisa Blosom T&T ကို ခုပဲ ဆက္သြယ္လိုက္ပါလို႔ ဖိတ္ေခၚပါရေစေနာ္။

ပုဂံ

ပထမၿမန္မာႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ခဲ႔ေသာ အေနာ္ရထာမင္းတရားၾကီးသည္ သထံုၿပည္မွ ရွင္အရဟံ ကိုယ္ေတာ္ၿမတ္ကို ပင္႔ေဆာင္ၿပီး မင္းေနၿပည္ေတာ္ ပုဂံၿမိဳ႔ေတာ္မွ ဗုဒၶဘာသာ တရားေတာ္ကို တစ္နိုင္ငံလံုးသို ႕ ပ်႕ံႏွံ႔ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစၿပီး ပုဂံတြင္ ေစတီပုထိုးမ်ားစြာကို တည္ထား ကိုးကြယ္ခဲ႔ပါသည္။

ပုဂံတြင္ ၾကီးေလးၾကီးဟု သတ္မွတ္ရေသာ ေစတီေတာ္ၾကီးမ်ားမွာ

  • တန္းခိုးႏွင္႔နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာေရြွစည္းခံုေစတီေတာ္
  • ထုထည္တြင္ၾကီးမားေသာဓမၼံရံၾကီး
  • ညဏ္ေတာ္အၿမင္႔တြင္ ၿမင္႔မားေသာသေဗၺညဳဘုရား
  • အႏုပညာလက္ရာအႏုစိပ္ေသာအာနႏၵာဘုရားတို႕ၿဖစ္ပါတယ္။

ပုဂံတြင္ လွည္း၀င္ရိုးသံတညံညံ ပုဂံဘုရားေပါင္း ဆိုသကဲ႔သို ဘုရားေပါင္း သန္းခ်ီ ရွိခဲ႔ဖူးပါသည္။ ယခုအခါတြင္ နန္းၿမင္႔ေမွ်ာ္စင္၊ ယြန္းထည္ပစၥည္းမ်ားၿပတိုက္၊ ေရွး႔ေဟာင္းယဥ္ေက်းမူၿပတိုက္ စသည္႕ လည္ပါတ္စရာ ေနရာ မ်ားစြာလည္း ရွိပါသည္။ ထို႕အၿပင္ ယခုအခါတြင္ မိုးပ်ံပူေပါင္း(Balloons)မ်ား စီးၿပီးလဲ ပုဂံၿမိဳ႕ၾကီးရဲ႕ အလွအပကို တ၀ၾကီး ၾကည့္ရႈ ခံစားလို႕ရပါတယ္။

ပုဂံၿမိဳ႕ၾကီးရဲ႕ အလွအပကို ပန္းခ်ီကားတခ်ပ္ကဲ့သို႕လွပတင့္တယ္ေစတဲ့ ညေနခင္း ေန၀င္ဆည္းဆာ အခ်ိန္ကို ၿပသာဒ္ၾကီးဘုရားႏွင့္ ေရႊဆံေတာ္ဘုရား တို႕မွ ၾကည့္ရႈ ခံစားႏိုင္ၿပီး ဧရာ၀တီၿမစ္ၾကီးရဲ႕ အလွအပကိုေတာ့ ဗူးဘုရားမွ တဆင့္ ၾကည့္ရႈ ခံစားႏိုင္ပါတယ္။

ေနၿပည္ေတာ္

ၿမန္မာအစိုးရမင္းမ်ား ရံုးစိုက္ရာ ေနၿပည္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦးမ်ား၊ ၀န္ၾကီးဌာနရံုးမ်ား တည္ရွိပါသည္။ လာေရာက္ လည္ပါတ္သူမ်ား တည္းခိုႏိုင္ရန္ ဟိုတယ္ဇံုႏွင္႕စရိတ္မ်ွတသည္႕ တည္းခိုခန္းမ်ားလည္း တည္ရွိပါသည္။ ေနၿပည္ေတာ္ရွိ ဥပႏၱီေစတီေတာ္၊ Safariပန္းၿခံ၊ ေရပန္းဥယာဥ္ႏွင္ ႔သတၱဌာေန စသည္ ႔လည္ပါတ္စရာ ေနရာေပါင္း မ်ားစြာ ရွိပါသည္။

အင္းေလး

ရွမ္းၿပည္နယ္ ေညာင္ေရြွၿမိဳ ႔အနီးရွိ အင္းေလးကန္သည္ ၿပည္တြင္းခရီးသည္မ်ား လည္ပါတ္ရန္ နာမည္ၾကီး ေနရာတခု ၿဖစ္ပါသည္။ အင္းေလးကန္တြင္ စက္ေလွမ်ားၿဖင္ ႔ကန္တြင္းရွိ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား၊ အလိုေတာ္ေပါက္ဘုရား၊ ငါးဖယ္ေခ်ာင္း(ေၾကာင္ခုန္ေက်ာင္း)၊ အင္းေဖာကုန္းရြာ၊ အင္းတိမ္ စသည္ ႔ေနရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ လည္ပါတ္ႏိုင္ ပါသည္။ ေညာင္ေရြွၿမိဳ႔ေတာ္တြင္ ဟိုတယ္ႏွင္ ႔ေစ်းသက္သာေသာ တည္ခိုခန္းမ်ား ရွိသၿဖင္ ႔ခရီးသြားမ်ားအတြက္ နားေနရန္ အဆင္ေၿပပါသည္။

အင္းေလး ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရား

အင္းေလးျမိဳ႔မွာရွိတဲ့ ေဖာ္ေတာ္ဦးဘုရားသည္ ရွမ္းၿပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ေညာင္ေရြွမွ စက္ေလွၿဖင္႔  ေဖာင္ေတာ္ဦးသို႔ 45မိနစ္ခန္႔ ၾကာၿမင္႔ပါသည္။ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားသည္ ဘုရင္အေလာင္းစည္သူမင္း လက္ထက္တြင္ တည္ထားခဲ႔ေသာ ဘုရား ၿဖစ္သည္။

ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားပြဲေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း  ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်င္းပပါသည္။ 1960 အလယ္ပိုင္းေလာက္ထိ ေညာင္ေရြွ ေဟာ္နန္းေက်ာင္းကို ႏွစ္စဥ္ ေရွာင္ကြင္းခဲ႔ၿပီး ယခုတြင္မူ ပြဲေတာ္ခ်ိန္တုိင္းတြင္  ေညာင္ေရြွေဟာ္နန္းေက်ာင္းေတာ္ သို႔၀င္ပါသည္။သို႔ေသာ္ ဘုရားငါးဆူအနက္ တဆူမွာမူ ေဖာင္ေတာ္ဦးေက်ာင္ေတာ္တြင္ပင္ က်န္ရွိခဲ႔ပါသည္။

ေရွးအခါက  ဘုရင္ကိုယ္တိုင္ ဘုရားငါးဆူကို အင္းေလးကန္တြင္းရွိ ၇ြာမ်ားသို႔ ပင္႔ေဆာင္စဥ္ မိုးသက္ေလၿပင္း က်ေရာက္ခဲ႔ၿပီး ပင့္ေဆာင္ေတာ္မူလာသည့္ ေလွၾကီးႏွင္႔ ဘုရားငါးဆူ မွာႏွစ္ၿမဳပ္သြားခဲ႔ပါသည္။ ေလွၾကီးႏွစ္ၿမဳပ္ပီး ဘုရားေလးဆူကို ၿပန္လည္ေတြ႔ရွိၿပီး က်န္တဆူမွာမူ ဘယ္လိုပင္ ရွာေစကာမူ မေတြေတာ႔ေခ်။

ရွာေဖြမူမ်ား ရပ္နားသည္႔ေန႔တြင္ ထိုေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ ဘုရားတစ္ဆူမွာ ေက်ာင္းေတာ္သို႔ သူ့အလိုလို ျပန္လည္ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္ ႔ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေဖာင္ေတာ္ဦးၾကြခ်ိန္တြင္ ယင္းတဆူကို ေက်ာင္ေတာ္တြင္သာ ထားရွိခဲ႔ရပါသည္။

ယခုအခါတြင္ ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားသို႔ ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ လူမ်ိဳးမ်ားသာမက ကမာၻလူမ်ိဳးအသီးသီးကပါ လာေရာက္ ေလ႔လာ ဖူးေမ်ွာ္ ၾကပါသည္။

ကေလာ

ကေလာၿမိဳ႔သည္ ကိုလိုနီေခတ္ အစိုးရမင္းမ်ား ေႏြရာသီအပန္းေၿဖၿမိဳ  ႔ၿဖစ္ေသာေၾကာင္ ႔ကိုလိုနီေခတ္စတိုင္လ္ တိုက္အိမ္ကေလးမ်ား ပန္းၿခံမ်ား ထင္းရူးပင္ၾကီးမ်ားၿဖင္ ႔အလြန္သာယာေသာ လည္ပါတ္စရာ ေနရာတခု ၿဖစ္ပါသည္။ ၿမင္းမထိဂူ၊ ပင္းတယလိုင္ဂူ၊ ကံုလံုဆရာေတာ္ေက်ာင္း၊ ေရၿပာအိုင္ စေသာ ေနရာမ်ားသည္ ကေလာၿမိဳ႔ႏွင္ ႔မိုင္အနည္းငယ္ခန္႔သာ ကြာေ၀းေသာ ေနရာတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ကေလာၿမိဳ႔တြင္ ဟိုတယ္မ်ားႏွင္ ႔ေစ်းသက္သာေသာ တည္းခိုခန္းမ်ားရွိသၿဖင္ ႔ခရီးသြားမ်ားအတြက္ နားေနရန္ အဆင္ေၿပပါသည္။

ကေလာရြာမ်ားသို႕လည္း ေၿခလ်ွင္ခရီး(Trekking)ၿဖင့္ သြားေရာက္ လည္ပတ္ကာ သြားရာ လမ္းတေလ်ွာက္ရွိ ကေလာရႈခင္းမ်ားႏွင့္ ရာသီသီးႏွံ စိုက္ခင္းမ်ားကို လည္းေလ့လာ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ေတာင္ၾကီး

ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႔သည္ ပင္လယ္ ေရမ်က္ႏွာအၿပင္ အထက္ေလးေထာင္ေက်ာ္တြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင္ ႔ေႏြရာသီတြင္ သြားေရာက္ လည္ပါတ္ရန္ အဆင္ေၿပေသာေနရာၿဖစ္ပါသည္။ေတာင္ၾကီးတန္ေဆာင္တိုင္သည္ မီးပံုးပ်ံပြဲေတာ္ က်င္းပေသာေၾကာင္ ႔လည္ပါတ္သူမ်ားၿဖင္ ႔စည္ကားလွ်က္ ရွိပါသည္။

ေတာင္ၾကီးၿမိဳ႔မွ 16မိုင္ခန္ ႔အကြာတြင္ တည္ရွိေသာ ေမြေတာ္ကကၠဴေရွးေဟာင္းေစတီေတာ္မ်ား၊ ဟိုပံုးေရထြက္ဦး၊  ဟိုပံုးကိုရင္ေလးေက်ာင္း ႏွင္ ႔ထမ္ဆန္ဂူ စသည္႔ လည္ပါတ္စရာ ေနရာ မ်ားလည္းရွိပါသည္။

က်ိဳက္ထီးရိုး

မြန္ၿပည္နယ္ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႔အနီးတြင္ တည္ရွိေသာ က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ၾကီးသည္ ကမၻာသိ ေနရာတခုၿဖစ္ပါသည္။ ေစတီတည္ရွိရာ က်ိဳက္ထီးရိုးေတာင္ေပၚသို ႔ကင္ပြန္းစခန္းမွ ေတာင္တက္ကားမ်ားၿဖင္႕ တက္ေရာက္ပါက 45မိနစ္ခန္ ႔ၾကာၿမင္႔ၿပီး ေတာလမ္းမွ ေၿခလွ်င္ တက္ေရာက္ပါက ေတာေတာင္ ေခ်ာင္းေၿမာင္းငယ္မ်ားကို ၿဖတ္သန္းသြားရေသာေၾကာင္ ႔အလြန္သာယာလွပါသည္။ က်ိဳက္ထီးရိုးေတာင္ေပၚသို႕ ေရာက္လွ်င္ တာင္စြန္းတြင္ ေၿမၿပင္မွ ၾကက္မတ၀တ္စာ လြတ္ေသာ ေက်ာက္တံုးေပၚတြင္ တည္ထားေသာ က်ိဳက္ထီးရိုး ေစတီေတာ္ကို ၾကည္ညိဳစြာ ဖူးေမ်ွာ္ႏိုင္ပါသည္။ ယခုလက္ရွိခိ်န္ထိ ေစတီတည္ထားရာ ေက်ာက္တံုးသည္ ေတာင္စြန္းႏွင္ ႔မထိပဲ လြတ္ေနသည္ကို ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ၿမင္ႏိုင္ပါသည္။ အၿပန္ခရီးတြင္ ဇင္းက်ိဳက္ေရတံခြန္၊ စိမ္းလဲ႔တင္ဥယာဥ္ စသည္  ႔ေနရာမ်ားသို႔လည္း ၀င္ေရာက္ လည္ပါတ္ႏိုင္ပါသည္။

ပင္လယ္ကမ္းေၿခမ်ား

ဧရာ၀တီတိုင္းတြင္ရွိေသာ ေခ်ာင္းသာကမ္းေၿခ၊ ေငြေဆာင္ကမ္းေၿခႏွင္ ႔ရခိုင္ၿပည္နယ္တြင္ ရွိေသာ ငပလီကမ္းေၿခတို႔သည္ ခရီးသြားမ်ား အၾကိဳက္မ်ားသည္႔ အပန္းေၿဖရာ ေနရာ ၿဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္းမ်ား

ယခုအခါတြင္ ကြ်န္းခရီးစဥ္မ်ားသို႕လည္း သြားေရာက္ လည္ပတ္လာၾကပါသည္။ ၿမိတ္ကြ်န္းစုမ်ား၊ထား၀ယ္ကမ္းေၿခ ၊ေကာ့ေသာင္းကြ်န္းစုမ်ား အစရွိသည့္ ေနရာမ်ားသို႕လည္း ခရီးသြားဧည့္သည္ေတာ္မ်ားၿဖင့္ စည္ကားလ်ွက္ ရွိပါသည္။

ဝဂၤေဘာဆင္စခန္း

ရန္ကုန္ မွ ဝဂၤေဘာဆင္စခန္းသို ႔အျမန္လမ္းမွ ၁နာရီခြဲေလာက္ ေမာင္းရုံျဖင့္ ဝဂၤေဘာဆင္စခန္းသို ႔ေရာက္ရွိပါမည္။ ဝဂၤေဘာဆင္စခန္းကေတာ့ အျမန္လမ္းမွ ဘုရားၾကီးလမ္းသို ႔ဝင္ရုံႏွင့္ဝဂၤေဘာဆင္စခန္းသို႕ ေရာက္ရွိၾကပါမည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဆင္ေပါက္ကေလးမ်ားႏွင့္ ဆင္ၾကီးမ်ားကို အစာေကၽြးၾကပါမည္။ ဆင္မ်ားကို အစာေကၽြးျပီးေနာက္ ဆင္ေရခ်ပါမည္။ ဆင္ေရခ်ျပီးေနာက္ ခဏနားကာ ဆင္စီးၾကပါမည္။ မနက္ ၈နာရီႏွင့္ ၃နာရီတြင္ ဆင္မ်ားကို ေရခ်ၾကပါသည္။ ေတာေတာင္အလွမ်ား၊ စမ္းေခ်ာင္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈရင္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ဆင္စီးၾကပါမည္။

ဆင္ၾကီးမ်ားကေတာ့ ထားဝယ္ဘက္ကေန လမ္းေလွ်ာက္ျပီးလာၾကကာ ဆင္ေပါက္ကေလး ၆ ေကာင္မွာ ၂ ေကာင္ကေတာ့ မိဘမဲ့လို႔သိရပါတယ္။ ၀င္ေၾကးကို တစ္ခါစီးရင္ ျမန္မာလူမ်ိဳး ကေလး၊ လူၾကီး ၁ေယာက္ကို ၅၀၀၀က်ပ္နဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္ ေတြဆိုရင္ ၂၀၀၀၀ က်ပ္ေကာက္ပါတယ္။

စမ္းေခ်ာင္းဘက္သြားခ်င္ရင္စမ္းေခ်ာင္းဘက္၊ သစ္ေတာေတြဘက္သြားခ်င္ရင္သစ္ေတာဘက္ ၁ပတ္ပဲပို႔ေပးပါတယ္။ ေနာက္တစ္ပတ္ဆင္ထပ္စီးရင္သပ္သပ္ ထပ္ေပးရတယ္။ ဆင္ ၁ ေကာင္ကို လူၾကီးဆို၂ ေယာက္မွ ၃ေယာက္ထိစီးလုိ႔ရျပီး ကေလးပါရင္ေတာ့ ၃ ေယာက္မွ ၄ ေယာက္ထိ စီးလုိ႔ရပါတယ္။

ဆင္စာေတြကိုေတာ့ ယူသြားစရာမလိုဘဲ ငွက္ေပ်ာသီးနဲ့ ၾကံ တစ္ခ်င္းကိုေတာ့ ၂၀၀၀ က်ပ္နဲ့ေပးဝယ္လုိ႔ရတဲ့အျပင္ ဆင္လသားေလေတြအတြက္ေတာ့ ႏို႔တစ္ဗူးကို ၅၀၀၀ က်ပ္နဲ့ ကိုယ္တိုင္ဝယ္တိုက္လို႔ရပါတယ္။ ေလ့လာေရးအတြက္လာၾကတဲ့ လူေတြရွိသလို အဖြဲ႔လုိက္ ေပ်ာ္ပြဲစားလာၾကတဲ့လူေတြလဲရွိၾကပါတယ္။

ဝဂၤေဘာဆင္စခန္းဟာဆုိရင္ သိတဲ့သူသိပ္မရွိၾကေသးတဲ့အတြက္ လာတဲ့သူနည္းပါးကာ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္ေတြေတာင္ မေတြ႔ရေသးပါဘူး။ အျမန္လမ္းမၾကီးဘက္က သြားေသာေၾကာင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးလည္း ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ေႏြဘက္ဆိုရင္ေတာ့ စမ္းေခ်ာင္ေလးေတြေတာ့ ေရနည္းေနတတ္ပါတယ္။

ဆင္စီးမယ္ဆုိရင္ သြားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းက အပင္ေတြဟာအုပ္ဆုိင္းမေနလို႔ ေနခင္းဘက္သြားမယ္ဆိုရင္ ဦးထုပ္ ေတြ ေနကာမ်က္မွန္ေတြ ယူသြားသင့္ပါတယ္။ လမ္းေတြကလည္း ေတာလမ္းေတြမို႔ လက္တမ္းေတြကုိ ေသခ်ာကိုင္ထားသင့္ပါတယ္။ ရန္ကုန္မွ ေန႔ခ်င္းျပန္သြားႏုိင္လုိ႔ပိတ္ရက္ရက္ရွည္မရတ့ဲလူေတြ အတြက္ ခရီးအလည္ပါတ္သြားဖို႔ ေကာင္းတဲ့ ေနရာေလးတခု ျဖစ္ပါတယ္။

ဆင္ေလးေတြ ကို အစာေကြ်းရင္း ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္လုိ႔ရတယ္ဆိုေတာ့ ဝဂၤေဘာဆင္စခန္းေလး ကိုသြားေရာက္ၾကဖို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေန႔လည္စာမထည့္လာၾကဘူးဆိုလည္း ေန႔လည္စာစားဖုိ႔ လမ္းမွာ သေျပရိပ္ ဆိုင္ေလး လည္းရွိပါတယ္။

Yangon Rhythm Cruise, Yangon

Yangon Rhythm Cruise မွ မိုးရာသီ ဇြန္၊ ဇူလိုင္မွလြဲျပီး က်န္တဲ့လေတြေတြမွာ ရန္ကုန္ျမစ္ၾကီးထဲတြင္ သေဘာၤအေပ်ာ္စီးလို႔ရေနျပီေနာ္။ အခုကေတာ့ ညေနပိုင္းေတြပဲ ဆြဲေပးေနပါတယ္။ ရန္ကုန္ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ကမ္းနားကေန ေမာ္တင္ထိိ 1နာရီေမာင္းေပးပါတယ္။ သေဘာၤကေတာ့ 2ထပ္သေဘာၤၾကီးပါ။ သေဘာၤရဲ့ ေအာက္ထပ္မွာေတာ့ ကာရာအိုေကခန္းရွိျပီး free သီခ်င္းဆိုလို႔ရပါတယ္ေနာ္။

ကာရာအိုေကခန္းထဲမွာ ထိုင္ခံုကေတာ့ 16 ခံုေလာက္ထားေပးထားပါတယ္။ အေပၚထပ္မွာေတာ့ ထုိင္ခံု 120 ေလာက္ ထားေပးထားျပီးေတာ့ စားစရာေတြအျဖစ္ ၾကက္ေၾကာ္၊ ငါးမုန့္ႏွင့္ ဘီယာ (သို႔) အခ်ိဳရည္ မ်ားကိုလည္း free ေက်ြးေနပါတယ္ေနာ္။ အရမ္းေကာင္းတဲ့ဝန္ေဆာင္မႈေတြကိုလည္း ေတြ႔ရမွာပါ။ စားစရာေတြကေတာ့ အဝစားေတာ့မဟုတ္ပါဘူးေနာ္။ အေအးဆို 1ေယာက္ကို 1ခြက္ပဲရမွာပါေနာ္။

သေဘာၤေပၚမွာ ဝယ္စားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခရမ္းခ်ဥ္သီးသုတ္၊ လက္ဖတ္သုတ္ စတဲ့အသုတ္ေတြေတာ့ရပါတယ္။ တစ္ပြဲကို 1500 က်ပ္ေလာက္နဲ့ စားလို႔ရပါတယ္ေနာ္။ သေဘာၤေပၚမွာ အသက္ကယ္အက်ီၤ ေတြလည္း အလံုအေလာက္ရွိပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ အေသးေလးေတြလည္း 2စီးေလာက္ထားေပးထားပါတယ္ေနာ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရျပီး ဝန္ေဆာင္မႈလည္းေကာင္းတဲ့ Yangon Rhythm Cruise သေဘာၤၾကီးနဲ့ ရန္ကုန္ျမစ္ရဲ့ ညေနခင္းအလွကိုၾကည့္ရႈရေအာင္ အခုပဲ ဖိတ္ေခၚပါရေစေနာ္။